تماس با ما

استان گیلان، شهرستان منجیل، شهرک بابائیان، شرکت محصولات غذایی بیرداد

۰۱۳۳۱۶۲۷۴۲۸

۰۱۳۳۱۶۲۷۴۰۹

شماره های تماس:

۰۹۱۱۱۳۱۶۱۱۲

۰۹۱۱۱۳۱۷۸۲۶